ביטול עסקה

צרכן רשאי לבטל עסקה (בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ולרבות התקנות מכוחו) במתן הודעה באחת הדרכים הבאות: בע"פ (בטלפון או בהודעה בעל פה בסניף); בדואר רשום; בדואר אלקטרוני; בפקס; ובאינטרנט בדף זה. בהודעת ביטול על הלקוח לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון - פרט מזהה נוסף. פרטי ההתקשרות הנם כדלהלן:

וואטסאפ (הודעות בלבד): 055-9461380

אי-מייל: [email protected]
כתובת למשלוח דואר רשום: לכבוד: zone51 מסחר משה לוי 14, ראשון לציון ת.ד 7565832